ساعت ورود: از ساعت 14:00

ساعت خروج: تا ساعت 12:00

.هزینه اقامت خردسال تا سن 7 سال رایگان محاسبه می گردد

.قوانین کنسلی : به شرایط زمان لغو متفاوت است به همین دلیل مبلغ جریمه در زمان کنسلی اعلام و از مبلغ واریزی کسر خواهد شد و مابقی به حساب میهمان واریز خواهد شد